Achtergrond

De antroposofie ziet de mens als een individueel geestelijk wezen met een eigen ontwikkelingsweg. Daarom kijkt een antroposofisch  arts niet alleen naar de fysieke problemen die het gevolg zijn van een ziekte maar naar de diepere laag daarachter, welk evenwicht er verstoord is en wat dit voor deze mens betekent op zijn weg.  Zodat iemand na een therapie  daar werkelijk  “beter”  van wordt. Het zelfherstellende vermogen van de mens wordt aangesproken en zijn vitaliteit versterkt.

De antroposofische zorg bestaat naast de reguliere zorg, en is een aanvulling daarop. Het kan in combinatie worden toegepast. Een enkele keer kan het, mits verantwoord, de reguliere therapie vervangen. De antroposofisch medicatie is op natuurlijke basis en heeft zelden bijwerkingen. Het heeft vaak wat tijd nodig om zijn werk te doen en effect te sorteren.

In principe kunt u met elke klacht terecht. Acute of chronische klachten.  Vaak gaat het om chronische of psychosomatische klachten die regulier niet voldoende beantwoord zijn….  Antroposofie kan ook ondersteuning bieden bij kanker of chemotherapie.

Soms kan er ook een advies gegeven worden om een andere soort therapie te proberen binnen het antroposofiche veld en kunt u daarnaar verwezen worden.